Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi Projeleri Geliştirilmesi

Üniversite-Sanayi iş birliğini somut örnekler ile geliştirmek Etkin Proje’nin misyonu içerisinde bulunmaktadır. Bugüne kadar Etkin Proje uzmanları tarafından yönetilen 30’dan fazla üniversite-sanayi projesi bunun önemli kanıtıdır. Bu kapsamda Etkin Proje uzmanları altyapısı uygun olan ancak Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri bulmaktadır. Ayrıca projelerinde teknik danışmanlık ihtiyacı olan firmalar için akademik danışmanlık bulunarak projenin bilimsel gelişimi garanti altına alınmaktadır.

Etkin Proje Üniversite-Sanayi Aggregator Modeli (EP Aggregator)

“EP Aggregator” modeli Etkin Projenin uzun yıllara dayanan üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları neticesinde en iyi örnekler ışığında oluşturulmuş bir modeldir.

Birçok Etkin Proje müşterisinin faydalandığı ve ispatlanmış projeleri bulunan bu modelin ana amacı şirketlerin risk ve operasyonel maliyet taşımadan verimli ve karlı üniversite-sanayi işbirlikleri kurabilmesi ve yürütebilmesidir.

Müşteri ile Etkin Proje arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Etkin Proje uzmanları müşteri adına teknik danışmanlık arama, üniversiteler ile iletişim ve operasyonu yürütmekle sorumlu olur.

EP Aggregator Modeli

Operasyonel Kolaylık: Üniversiteler ve/veya araştırma kurumları ile ortak projeler geliştirmek sanayi ve bu tür kurumlar arasındaki bakış farklılıklarından dolayı oldukça zordur. Etkin Proje uzmanları bu model kapsamında bütün operasyonu müşteri adına kendileri yürütmekte ve maksimum verimi sağlamaktadır.

Doğru Kontaklar: Şirketler için en önemli zorluk; aradıkları teknik danışmanlığa minimum sürede, en az efor ve en kolay şekilde ulaşmaktır. Yıllardır araştırma kurumları ve üniversiteler ile birlikte çalışan Etkin Proje en kolay çalışılabilir akademisyenleri en kısa sürede tespit edip müşterilerine önermektedir.

Yasal Prosedürler: Üniversite gibi kurumlar ile işbirliği yapmak “döner sermaye” gibi yapılar nedeniyle şirketler için çok maliyetli olmaktadır. Operasyonunu teknokent bünyesindeki ofisinden yürüten Etkin Proje minimum maliyet ile teknik danışmanlık alınmasını sağlayabilmektedir. Bütün yasal mevzuatı ve sözleşme sürecini Etkin Proje yönetmektedir.

Proje Destekleri: Uzmanlık alanı Ar-Ge proje finansmanı olan Etkin Proje;  TEYDEB, Ar-Ge Merkezi, AB Projeleri gibi alternatif Ar-Ge finansman fonları ile yapılan işbirliklerinde maliyet finansmanı sağlayabilmektedir.

Prestij ve Bilinirlik: Etkin Proje, kurumsal profesyonelliği ve yetkin uzmanları ile şirketlerin üniversitelerdeki temsilcileri olur. Bu sayede şirketlerin hem bilinirlikleri hem prestijleri artar. Nitelikli insan kaynağının ve yeni fikirlerin kaynağından şirkete akması sağlanır.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.