Tekno Yatırım Destekleri

Tekno-Yatırım Desteği Nedir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Program’ına destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon TL, orta ve küçük işletmelerde ise 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Hedefi, Ar-Ge sonuçlarını ticarileştirerek  ekonomiye kazandırmaktır. Tekno-Yatırım ismiyle lanse edilen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, firmalara doğrudan hibe desteği, kredi faiz ve işletme gideri desteği getiriyor.

Tekno-Yatırım a kimler başvurabilir?

Ülkemizde teknolojik ürünle ilgili yatırım yapmak isteyen tüzel işletmeler, kobiler ve büyük şirketler bu programa başvurabilir.Öncelikli olarak destek kapsamına giren 8 alanıda şu şekilde sıralayabilirz:
Temel eczacılık ürünlerinin ve malzemelerin imalatı, telekomünikasyon, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, hava taşıtları ve uzay araçları ile ilgili makinelerin imalatı, sinema filmi , video ve televizyon yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımı ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri.


2 tür yatırıma destek sağlanmaktadır.

A)Komple yeni yatırım

B)Ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırım.

Destek unsurları ve limitleri şu şekildedir;

Büyük İşletmeler:

Makine ve teçhizat  desteği.
Makine ve teçhizat desteği oranları:
İthal alımlarda %10 Yerli alımlarda %20
Toplam destek üst limiti 2.000.000TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler:

Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz desteği.
Makina ve teçhizat desteği oranları:
İthal alımlarda %30
Yerli alımlarda %40
Toplam destek üst limiti 10.000.000TL

Küçük işletmeler:

Makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ile işletme gideri desteği.
Makina ve teçhizat desteği oranları:
İthal alımlarda %40
Yerli alımlarda %50
Toplam destek üst limiti 10.000.000TL

Toplam destekleme süresi 36 ay olmakla beraber bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 6 ay ek süre tanınmaktadır.

Başvurular, Genel Müdürlükçe belirlenen tarihlerde alınır ve bu tarih Bakanlık web sitesinden ilan edilir.