Mali Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Teknik olarak iyi bir biçimde kurgulanmış ve uygulanmakta olan Ar-Ge ve tasarım proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, firmaların teşvik ve  destek unsurlarından en çok ve en etkin biçimde faydalanabilmesi;  teknik-mühendislik bakış açısının tamamlayıcı  bir parçası olan mali bakış açısını da gerekli kılmaktadır.

Etkin Proje, Ar-Ge ve inovasyon maliyesi uygulamalarında uzman bir kuruluş olan çözüm ortağı Modern YMM (Modern Yeminli Mali Müşavirlik, Denetim ve  Danışmanlık) ile birlikte sunmakta olduğu hizmetler ile firmalarda  yürütülen Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gerekli kıldığı uygulamaların  yürürlükteki mevzuata ve bu alanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile  Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yetkili idari otoritelerinin belirlediği  kural ve kaidelere uygun olarak sürdürülmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, teşviklerden yararlanan firmaların vergi, muhasebe ve diğer  uygulamalar konusunda karşı karşıya kalabileceği ve tenkidi gerektirebilecek  hatalı uygulamaların önüne geçmek, riskli uygulamaların tespiti ve bunlara  uygun çözümler bulmak ve böylelikle firmaların esas iştigal konuları olan  Ar-Ge, tasarım, yazılım proje ve faaliyetlerine konsantre olmalarını sağlayarak  hizmet sunulan alanlarda müşterilerine değer katmak Etkin Proje’nin temel felsefesidir.

Aşağıda Etkin Proje ve Modern YMM ‘nin bu alanda sunmakta olduğu hizmetleri bulabilirsiniz:

 • Ar-Ge, Tasarım Ve Yazılım Uygulamaları Mali Check-Up Ve Risk Analizi Hizmeti
  • 5746 sayılı Kanun ve mevzuatı kapsamında
  • 4691 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında
  • İlgili vergi-muhasebe mevzuatı kapsamında
  • Proje ve/veya Ar-Ge, tasarım merkezi özelinde
 • Ar-Ge Muhasebe Sisteminin Oluşturulması ve Denetimi
 • Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik ve Raporlama Hizmetleri
 • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi Tasdik Raporu
 • TUBİTAK –TEYDEB Yeminli Mali Müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu
 • Kurumlar vergisi tam tasdik raporu
 • Diğer Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ve raporlama hizmetleri
 • Ar-Ge, Yenilik, Tasarım ve Yazılım Uygulamaları Özelinde İhtisas Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Mali Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Denetimi
 • Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım Faaliyetlerine Kapsamında Kullanılan Desteklerin Uygulamasına Yönelik, Her Bir Destek Özelinde İşletmede Gerçekleştirilecek Periyodik Kontrol, İzleme ve  Raporlama Hizmetleri
 • Ar-Ge / Tasarım indirimi uygulaması
 • Gelir vergisi stopaj desteği uygulaması
 • Sosyal güvenlik primi desteği uygulaması
 • Damga vergisi istisnası uygulaması
 • Gümrük vergisi istisnası uygulaması
 • Katma Değer Vergisi istisnası uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi istisnası uygulamaları
 • Sınai Mülkiyet Haklarının Değerlenmesi, Vergilendirilmesi ve Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri  (Türkiye Patent Box Rejimi  Danışmanlık Hizmetleri)
 • Patent ve faydalı model edinimi ve değerleme hizmetleri
 • Sınai mülkiyet hakları özelinde vergi uygulama ve yapılandırma hizmetleri
 • Teknolojik ürün yatırım destek programı uygulama danışmanlığı
 • Ar-Ge Maliyesi Mevzuat Takibi ve Periyodik Bilgilendirme Hizmeti
 • Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri İle Merkezlerine Yönelik Mali Eğitim ve Seminer Hizmeti

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.