Mali Denetim, Danışmanlık ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Teknik  olarak iyi bir biçimde kurgulanmış ve uygulanmakta olan Ar-Ge, tasarım, yazılım  proje ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, firmaların teşvik ve  destek unsurlarından en çok ve en etkin biçimde faydalanabilmesi;  teknik-mühendislik bakış açısının tamamlayıcı  bir parçası olan mali bakış açısını da gerekli kılmaktadır.

Etkin  Proje olarak, Ar-Ge ve inovasyon maliyesi uygulamalarında uzman bir ekip ile birlikte sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ile firmalarda  yürütülen Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gerekli kıldığı uygulamaların  yürürlükteki mevzuata ve bu alanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile  Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yetkili idari otoritelerinin belirlediği  kural ve kaidelere uygun olarak sürdürülmesini amaçlamaktayız.
Bu  kapsamda, teşviklerden yararlanan firmaların vergi, muhasebe ve diğer  uygulamalar konusunda karşı karşıya kalabileceği ve tenkidi gerektirebilecek  hatalı uygulamaların önüne geçmek, riskli uygulamaların tespiti ve bunlara  uygun çözümler bulmak ve böylelikle firmaların esas iştigal konuları olan  Ar-Ge, tasarım, yazılım proje ve faaliyetlerine konsantre olmalarını sağlayarak  hizmet sunduğumuz alanlarda müşterilerimize değer katmak temel felsefemizdir.
Aşağıda sunmakta olduğumuz hizmetlerimizi  bulabilirsiniz:

 • Ar-Ge, Tasarım Ve Yazılım  Uygulamaları Mali Check-Up Ve Risk Analizi Hizmeti
  • 5746 sayılı Kanun ve mevzuatı kapsamında
  • 4691 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında
  • İlgili vergi-muhasebe mevzuatı kapsamında
  • Proje ve/veya Ar-Ge, tasarım merkezi özelinde
 • Ar-Ge Muhasebe Sisteminin  Oluşturulması ve Denetimi

 

 • Ar-Ge, Yenilik, Tasarım ve Yazılım  Uygulamaları Özelinde İhtisas Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Mali  Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Denetimi
 • Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım  Faaliyetlerine Kapsamında Kullanılan Desteklerin Uygulamasına Yönelik, Her Bir  Destek Özelinde İşletmede Gerçekleştirilecek Periyodik Kontrol, İzleme ve  Raporlama Hizmetleri
  • Ar-Ge / Tasarım indirimi uygulaması
  • Gelir vergisi stopaj desteği uygulaması
  • Sosyal güvenlik primi desteği uygulaması
  • Damga vergisi istisnası uygulaması
  • Gümrük vergisi istisnası uygulaması
  • Katma Değer Vergisi istisnası uygulamaları
  • Kurumlar Vergisi istisnası uygulamaları
 • Sınai Mülkiyet Haklarının  Değerlenmesi, Vergilendirilmesi ve Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Danışmanlık  Hizmetleri  (Türkiye Patent Box Rejimi  Danışmanlık Hizmetleri)
  • Patent ve faydalı model edinimi ve değerleme hizmetleri
  • Sınai mülkiyet hakları özelinde vergi uygulama ve yapılandırma  hizmetleri
  • Teknolojik ürün yatırım destek programı uygulama danışmanlığı
 • Ar-Ge Maliyesi Mevzuat Takibi ve  Periyodik Bilgilendirme Hizmeti
 • Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İle  Merkezlerine Yönelik Mali Eğitim ve Seminer Hizmeti