Etkin Proje ve TAYSAD işbirliği ile Ar-Ge Projelerinin Mali Yönetimi ve Raporlama eğitimi düzenlendi.

Etkin Proje ve TAYSAD işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, TAYSAD üye firmalarına “Ar-Ge Projelerinin Mali Yönetimi ve Raporlama” eğitimi düzenlendi. Etkin Proje uzmanları tarafından verilen eğitimde Ar-Ge projelerinin mali yönetimi ve raporlama süreçleri uygulamalı örnekler ile anlatıldı.