Etkin Proje, Dünya Gazetesi’nin “Ar-Ge & İnovasyon Liderleri” ekinde yer aldı!