Etkin Proje bu ay BRANDMAP’te!

Haziran 2017 sayısında Türkiye’nin Ar-Ge Yıllığı’nı yayınlayan BRANDMAP bu yayında Etkin Proje’ye geniş yer verdi. Ar-Ge Merkezleri ve İnovasyon çalışmalarının öneminin vurgulandığı Ar-Ge Yıllığı’nda Etkin Proje ekibinin değerli üyelerinin yazılarına da yer verildi. Şirketin kurucu ortaklarından Kemal Sidar’ın editörlüğünü yaptığı yıllıkta;

  • Ar-Ge Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirlik (Kemal Sidar)
  • Ar-Ge Tasarım Faaliyetlerinde Muhasebe, Vergi ve İnsan Kaynakları Sistemi (Güneri Gözüaçık)
  • Ar-Ge’nin Tanımı ve Proje Yönetim Uygulamaları (Dr. Sevgi Akgün)
  • İnovatif Düşüncenin Ar-Ge ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi (Koray İnan)
  • KOSGEB Ar-Ge, Endüstriyel Proje ve Teknopazar Destekleri (Murat Büyükhelvacıoğlu)
  • 5746 Sayılı Kanun, Yönetmelikler Kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon Muhasebe Uygulamaları (İbrahim İndirkaş)
  • Otomotiv Sanayisinde Ar-Ge (Cengiz Özdenoğlu)
  • Türkiye ve AB, İnovasyon İşbirliği mi? (Rosen Dimov)
  • Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirlik / Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan Teşvikler (Beste Bener)

konularındaki yazılarıyla katkı sağlayan Etkin Proje ekibi hem iş dünyasında hem de akademik anlamda ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.