Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Nedir?

Mevcut durumu inceleyerek bir Ar-Ge yatırımını teknik ve mali yönleri ile ortaya koyan, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin yönetimce kabul veya reddedilmesine yardımcı analizleri içeren çalışmadır.

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Neden Gereklidir?

Küreselleşen ekonomide rekabetin acımasızca artması, firmaları mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından Ar-Ge ve inovasyon yapmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte devlet desteklerinden optimum düzeyde faydalanmaları adına KOBİ ya da büyük ölçekli fark etmeksizin tüm firmaların yatırım kararı alırken gerekli şart ve kararlarının rasyonel ve amaca uygun şekilde analiz edilmesine ihtiyaçları vardır. Alanlarında uzman kişilerce hazırlanan yol haritası niteliğinde bu çalışma, yönetimin karar alması konusunda yardımcı olmaktadır.

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Nasıl Yapılır?

Mali Analiz:

Maliyet-kazanç-zaman çerçevesinde Ar-Ge yatırımının yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği max. 5 yıllık olarak değerlendirilir. Kanun ve yönetmeliklerle desteklenir.

Mevcut Durum Analizi

Tüm giderler detaylı olarak belirlenerek  toplam ve kişi başına düşen gider maliyeti max. 5 yıllık olarak hesaplanır.

Ar-Ge Yatırım Seçenekleri Belirleme

Fikir olarak ortaya çıkan yatırım ve ekibimizin önerileri doğrultusunda alternatifler firmanın şartlarına bağlı olarak belirlenir.

Ar-Ge Yatırım Seçenekleri İle Mevcut Durum Karşılaştırılması

Detaydan özete çalışma yöntemi ile yatırım seçenekleri toplam giderleri ile mevcut durum karşılaştırılması yapılarak brüt ve net kazanç hesaplaması gerçekleştirilir.

Değerlendirme

Mali analizle birlikte ortaya çıkan tablo doğrultusunda firmanın durumu göz önüne alınarak yol haritası belirlenir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.