Ar-Ge ve Reform Paketi’nin Uygulama Yönetmeliği Yayınlandı!

1 Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmiş olan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nuna ilişkin  “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği” 10 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.