Ar-Ge Proje Teşvikleri (Tübitak vb.)

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. Etkin Proje uzmanları, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini esas alarak analiz etmektedir.

Proje fikri bulunmayan şirketlere teknik danışmanlar vasıtasıyla ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulmaktadır.

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%40-75) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Etkin Proje’nin ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Etkin Proje uzmanları tarafından verilmektedir.

Etkin Proje Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar

•    TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1505 TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
•    TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
•    TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
•    TEKNOKENTLER
•    Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)
•    SAN-TEZ
•    Ar-Ge Merkezi
•    Kalkınma Ajansı Destekleri
•    Bakanlık Destekleri

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
5. Proje Dosyasının Oluşturulması
6. Proje Başvurusunun Yapılması
7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme Faaliyetleri

1. Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
2. Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
3. İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
4. Dönem Raporlarının Oluşturulması
5. Mali Raporların Oluşturulması
6. Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
7. Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
8. Proje Sonuç Raporu Hazırlanması