Başarılarımız
90
Ar-Ge Merkezi
850+
TÜBİTAK Teydeb Projesi
50+
Avrupa Birliği Projesi
200+
Üniversite-Sanayi Projesi
150
Milyon $ Proje Büyüklüğü
200+
Kurumsal Müşteri
30+
Teknokent Şirket Kurulumu
50+
Ekon. Bakanlığı Destekleri
3000+
Eğitim Verilen Profesyonel
7
Ar-Ge ve Finans Zirvesi

Yatırım Teşvik Belgesi  www.argeinovasyonegitimi.com

2.2012/3305 Sayılı Yatırımlarda  Devlet Yardımları:

Etkin Proje uzmanları aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

-Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,
-Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosyasının düzenlenmesi, Yabancı Sermaye  ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne müraacat edilmesi,
-Yatırım Teşvik Belgesi alınmasını müteakip şirketlerin mali işler yapısında gerekli düzenlemelerin yapılması,
- Yatırım teşvik belgeleri revize müracaatları,
-Vergi dairesi müracaatları,
-Teşviklerden zamanında ve etkin şekilde faydalanmak amacıyla gerekli vergi indirimlerini   hesaplamak,
-Yatırım Teşvik Belgeleri kapama müracaatlarını yapmak ve denetimleri yönetmek.