Güncel Destekler

(TÜBİTAK) KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM ÖZETİ: TÜBİTAK - TEYDEB' in 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’lere destek verilmektedir.

KİMLER FAYDALANIR: KOBİLER

DESTEK ORANI: %75

AZAMİ PROJE BÜTÇESİ: 500,000 TL

DESTEK SÜRESİ: 18 ay

BAŞVURU ADEDİ: 3+2 adet (*)

DESTEK KAPSAMI:

Proje faaliyetleri ile ilgili;

. Personel Gideri
. Seyehat Gideri
. Alet. Teçhizat, Yazılım Giderleri
. Malzeme Gideri
. Danışmanlık ve Hizmet Alım Giderleri

giderleri desteklenmektedir. Ek olarak proje fikir sahibine 7500 lira ödül verilmektedir.

Notlar: Ortaklı yapılacak başvuru sayısı 2’dir.