Güncel Destekler

(TUBITAK) SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında , yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi , iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standartlarının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.


KİMLER FAYDALANIR:  Tüm İşletmeler


DESTEK ORANI: %40 - %60


AZAMİ PROJE BÜTÇESİ: Sınırsız


AZAMİ PROJE SÜRESİ: 36 Ay


BAŞVURU ADEDİ: Sınırsız


DESTEK KAPSAMI:


Projelerde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili:


. Personel, seyahat

. Makine, ekipman, malzeme

. Alet, teçhizat, kalıp

. Yazılım, teknoloji

. Danışmanlık

. Hizmet alımı

giderleri desteklenmektedir.