Güncel Destekler

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

PROGRAM ÖZETİ
Sanayi uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

AZAMİPROJE BÜTÇESİ:
Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde 50.000 TL
Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde25.000 TL

KİMLER FAYDALANIR:
•    50 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli istihdam eden
•    Ar-Ge faaliyetlerini yurt içinde gerçekleştiren,
•    Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezi’nde çalıştığının fiziki kontrolünün yapacak mekanizmalara sahip,
•    Ar-Ge Merkezi’nin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik  program ve projeleri bulunan,
•    Ar-Ge Merkez’lerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alan Anonim ve Limited şirketler
Ar-Ge personeli ve %10’u kadar destek personeli için %80-90 gelir vergisi indirimi
Sigorta işveren hissesinin ½ ‘si 5 yıl boyunca muafiyeti
Ar-Ge harcamalarının kurumlar vergisi matrahından %100 indirimi

DESTEK KAPSAMI:
•    Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları,
•    Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası,
•    Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
•    Elektronik ticaret(e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
•    Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanımına ilişkin giderler,
•    Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının; kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,
•    Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri.

Desteklenmeyen Giderler
•    Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar, bu Yönetmelik kapsamında desteklenmez.