Güncel Destekler

AR-GE MERKEZİ

PROGRAM ÖZETİ
Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim olarak örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve an az elli tam zaman eş değer  Ar-Ge personeli istihdam eden, yerli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlere destek sağlanması.

KİMLER FAYDALANIR:
•    30 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli istihdam eden
•    Ar-Ge faaliyetlerini yurt içinde gerçekleştiren,
•    Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezi’nde çalıştığının fiziki kontrolünün yapacak mekanizmalara sahip,
•    Ar-Ge Merkezi’nin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik  program ve projeleri bulunan,
•    Ar-Ge Merkez’lerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alan Anonim ve Limited şirketler

AZAMİ DESTEK MİKTARI:
Ar-Ge personeli ve %10’u kadar destek personeli için %80-90 gelir vergisi indirimi
Sigorta işveren hissesinin ½ ‘si 5 yıl boyunca muafiyeti
Ar-Ge harcamalarının kurumlar vergisi matrahından %100 indirimi

BAŞVURU SÜRESİ:-
PROJE SÜRESİ:-
DESTEK ŞARTI: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Ar-Ge Merkezi ünvanı almış olmak.
SAĞLANAN DESTEK:
Gelir vergisi indirimi
Sigorta işveren hissesi muafiyeti
Ar-Ge harcamalarının kurumlar vergisi matrahından indirim