Güncel Destekler

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM ÖZETİ:
Bu programla, Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

KİMLER FAYDALANIR:  KOBİLER
DESTEK ORANI: Büyük ölçekli firmalarda %60 Kobilerde %75
AZAMİ PROJE BÜTÇESİ:  1,000,000 TL
PROJE SÜRESİ: 24 Ay
BAŞVURU ADEDİ: Sınırsız

DESTEK KAPSAMI:
Proje faaliyetleri ile ilgili;
. Personel
. Seyahat
. Malzeme
. Alet, teçhizat, kalıp
. Yazılım,  teknoloji
. Danışmanlık ve Hizmet alımı
giderleri desteklenmektedir.