Avrupa Birliği Destekleri

Avrupa Birliği Komisyonu; araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi, bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Etkin Proje; Horizon 2020, Eureka, Era-Net, Eurpides destek programları başta olmak üzere, konusunda uzman ekibi ile 40’tan fazla başarılı projeye imza atmıştır.

Avrupa Birliği’nin değerlendirme komisyonunda yer almış deneyimli bir ekipten oluşan uzman kadrosu ile Etkin Proje’nin AB Proje Hizmetleri 2 başlıkta incelenebilir:

AB Projeleri Hazırlama Faaliyetleri

 • Projenin belirlemesi
  • Programa ait çağrıların, proje fikri ile örtüşmesi durumunda proje konusunun belirlenmesi,
  • Ortaklı programlarda; proje konusu ile uygun proje ortağının bulunması, ortakların bir araya getirilmesi ve konsorsiyumun oluşturulması,
 • Proje fikrinin teknik sunumunun hazırlanması,
 • Proje hibe kaynakları araştırması,
 • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması,
 • Proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Proje başvurusu öncesinde düzenli ziyaret, telefon ve e-posta desteğinin sağlanması,
 • Proje başvurusunun yapılması,
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi

AB Projeleri Yürütme Faaliyetleri

 • Projenin yürütülmesinin izlenmesi, raporlanması,
 • Dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık,
 • Mali ve teknik dönemsel raporların oluşturulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.