AB Projeleri

Avrupa Birliği, demokratik Avrupa ülkelerinin ticari ve politik olarak oluşturduğu, daha çok ekonomiyi ve ticari ilişkileri iyileştirme amaçlı kurulan bir örgüttür. Bu amaçlar doğrultusunda Avrupa Birliği, kültürel anlamda gelişmeyi destekleyici, eğitim, bilim ve ARGE konularına da önem vererek, üyeler arasında, AB projeleri kapsamında yenilikçi fikir arayışına girmiştir. AB Projelerinin hedefi, siyasi, politik ve kültürel anlamda farklı toplulukları aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmektir. AB Proje için gerekli yardımlarda bulunarak, destek vermektedir. Projeye AB’ne tam üyeler ve aday üye ülkeler katılabilmektedir. Proje kapsamında uyulması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Doğru ve eksiksiz olarak sunulan projelerle, AB destek fonundan yararlanarak, projeler hayata geçirilebilmektedir.

AB Projeleri ve Türkiye

Avrupa Birliği, birçok projeye destek vermekte ve hala yeni proje çalışmaları geliştirmeye devam etmektedir. Türkiye’de AB projeleri kapsamında, ikili ilişkileri güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında ikili ilişkileri güçlendirme amaçlı yapılan projelerden ilki, sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi projesidir. İkinci olarak sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi projesinin ikinci etabı da oluşturularak, Avrupa içerisinde Türkiye daha fazla tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu projeler sayesinde, siyasi, politik ve kültürel anlamda Türkiye kendisini tanıtma fırsatı bulmaktadır. Projenin üçüncü aşamasında ise, medya seminerler çalışmaları ile iletişim konusunun önemini vurgulayıcı fikir alışveriş çalışmaları yapılmaktadır. Medya, bilim, Arge gibi çalışmalar dışında, AB burs programları ile kamu kurumlarında, özel sektörde ve üniversite öğrencilerine yönelik lisansüstü eğitim programları vererek, eğitim alanında da destek vermektedir.

AB Projesi Hazırlama

AB projesi hazırlamadan önce, kurum veya kişiler proje hakkında gerekli araştırmayı yaparak, ihtiyaç analizi yaparak işe başlamaları gerekir. Projenin analiz kısmı, proje yazımı için en önemli maddelerden biridir. Projeye başvurmadan önce, hibe destek alınacak kurumdan gerekli belgeler alınmalıdır. Projede yer alacak belgeler, mantıksal çerçeve, kişinin özgeçmiş bilgileri, bütçe ve iş planı gibi bilgiler detaylı olarak istenmektedir. Bu belgeler arasında en önemlisi mantıksal çerçeve formudur. 16 adet tablo şeklinde oluşturulmuş, genel ve özel amaçların, beklenen sonuçların, bütçenin, maliyetin ve faaliyetler hakkında detaylı bilginin verilmesi istenildiği bir formdur. AB projeleri hazırlanırken, kurum veya kuruluşların istediği belgeler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır.
İstenen belgeler dışında bir belge iletmeden, sadece istenen belgelerin gerekli kurumlara teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer eksik belge teslimi bulunursa, proje iptal edilmektedir. Bu yüzden, projenin iyi ve doğru şekilde analiz edilerek, istenen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Proje yazımı konusunda iki şekilde yol izlemek mümkündür. Profesyonel proje yazımı yapan danışmanlardan yardım alınarak AB projesi hazırlanabilir. Veya proje isteyen kurumların verdiği eğitimlere katılarak, proje yazımı konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirler. Projenin geçerli olabilmesi için, Analiz ve iyi bir ARGE gereklidir.